Lundhs Real Stone

Lundhs Real Stone er en samling av utvalgte typer naturstein fra Lundhs, norges ledende produsent av Larvikitt. Ved å velge Lundhs Real Stone levert fra Scan Granitt, sikrer du deg den beste materialkvaliteten innen naturstein. Vi er norges eneste leverandør av Lundhs Real Stone, og kan garantere høyeste kvalitet på materialer og arbeid i hver eneste leveranse.

Med sine unike egenskaper passer Lundhs Real Stone perfekt som benkeplater.

Larvikitt er norges nasjonalstein
Larvikitt er en unik, norsk naturstein som ikke finnes noe annet sted i verden. Steinsorten har fått sitt navn fra byen Larvik da den kun er å finne i dette området. Larvikitt finner du altså bare i Oslofeltet, som strekker seg fra Larvik til Mjøsa. Bergarten ble til gjennom en magmatisk reaksjon for 290 millioner år siden. Larvikitt en dypbergart, også kalt intrusiv størkningsbergart, som har blitt dannet under høyt trykk og høy temperatur dypt nede i jordskorpen. Størkningen av steinmassene på dypet foregikk over en vesentlig lengre periode enn størkningen av lava på overflaten. Derfor fikk de enkelte krystallene god tid på seg til å vokse seg store. Larvikitt er en syanitt, men kalles som regel granitt.